OM KONFERANSEN

Ett toppnivåmöte för vår omvärld och branschens framtid

Fastighetsdagarna i Stockholm är en tvådagarskonferens för dig som vill vara med och påverka fastighetsbranschen. Här läggs fokus på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna i den kommersiella fastighetsbranschen och ges en unik möjlighet att kombinera kunskaps- och nätverksbyggande.

Dinner speaker:

Kjell A. Nordström Ekonom, trendanalytiker och författare

Key note speakers:
Anette Scheibe-Lorenzi stadsbyggnadsdirektör, Stockholm
Carola Lemne VD, Svenskt Näringsliv
Michael Wolf CEO, Swedbank

 

PROGRAM

Måndag 19. januari

 • 11:00

  Registrering och incheckning

 • 11:30

  Lunch

 • 12:30

  Välkomst

  Håkan Bryngelson | Fastighets- och Styrelseproffs, moderator för Fastighetsdagarna 2015, AB Advance
 • 12:35

  Öppningstal

  Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer och står inför en fortsatt kraftig befolkningstillväxt under de närmaste åren. Bostadsbristen är akut och infrastrukturen har fortsatt stora investeringsbehov. Hur kommer Stockholm att klara dessa utmaningar och hur ser prioriteringarna ut? Vad är stadens visioner och viktigaste mål?

  Anette Scheibe Lorentzi | Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad
 • 13:05

  Efter Valet – Hur ser Sveriges nya politiska landskap ut?

  Valet är över och en ny politisk verklighet råder. I en eftervalsanalys får vi ta del av hur valutgången förväntas påverka näringslivets förutsättningar?

  Markus Uvell | VD, Timbro
 • 13:35

  Ekonomisk översikt

  Vilka makro-faktorer kommer att starkast påverka våra verksamheter 2015 och hur ser Sveriges ekonomiska utveckling ut? Vilka är förväntningarna gällande utvecklingen av hyror, avkastning och vakans i de största städerna, och hur kommer ekonomin och situationen på fastighetsmarknaden i Europa att påverka den svenska marknaden?

  Arvid Lindquist | Chief Economist, Newsec
 • 14:00

  Infrastrukturens betydelse för Sveriges tillväxt

  All forskning visar på betydelsen av god tillgänglighet, till och från en marknad, för att kunna öka tillväxten. Sverige är ett litet och exportberoende land där en väl fungerande flygtrafik är avgörande för näringslivets och därmed landets utveckling. Fastighetsbranschen är tillika helt beroende av ett starkt näringsliv. Stockholm är navet i Sveriges tillväxt och helt beroende två väl fungerande och expansiva flygplatser. Det samma gäller för övrig infrastruktur. Vilka framtidsplaner och utmaningar finns för framtidens flygtrafik och flygplatser och hur måste Sveriges infrastrukturkarta se ut i framtiden?

  Torborg Chetkovich | VD, Swedavia ABOlle Zetterberg | VD, Stockholm Business Region
 • 14:45

  Kaffepaus

 • 15:15

  Fastighetsmarknaden i Sverige 2015

  Reflektioner och diskussion om fastighetsmarknaden 2015. Vilka investeringsmöjligheter kan vi se, vilka transaktioner och strukturaffärer har och kommer att påverka marknaden? Hur kommer investerarna att prioritera år 2015 och hur bedömer vi finansieringsmöjligheterna för affärer?  Vilka viktiga faktorer kommer mest att påverka framtidens fastighetsmarknad?

  Fredrik Wirdenius | VD, Vasakronan ABBiljana Pehrsson | VD, Kungsleden
 • 16:00

  Avslutning dag 1

 • 16:00

  Aktier, obligationer eller direkta investeringar – fastigheter på Börsen

  Flera nya fastighetsbolag har börsnoterats under det senaste året, och vi har en växande marknad för företagsobligationer inom branschen. Kommer vi att få se ett fortsatt stort intresse for noterade fastighetstillgångar? Vilka tillgångsslag kommer investerarna att välja år 2015 när kapitalet skall placeras i fastigheter? Vilka är egentligen fördelarna med en börsnotering?

  Anette Frumerie | VD, BesqabMagnus Billing | VD, NASDAQ OMX, Stockholm
 • 16:50

  Incheckning och avkoppling

 • 18:00

  Aperitif

 • 18:30

  Middag på Restaurang J

 • 20:00

  Middagstal

  Kjell A. Nordstrøm
 • 21:30

  Bar och mingel

Tisdag 20. januari

 • 08:45

  Godmorgon och välkommen till dag 2

 • 08:50

  Sveriges ekonomi, finansmarknadernas utveckling och framtidens fastighetsfinansiering

  Vilken ekonomisk utveckling kan vi förvänta oss i Sverige under 2015 och hur kommer den att påverka fastighetsbranschens finansieringsmöjligheter? Hur påverkar nya regelverk och krav bankernas utlåningskapacitet och räntesättning? Hur ser bankerna på risknivåerna i den Svenska fastighetsbranschen?

  Michael Wolff | President and CEO, Swedbank
 • 09:30

  Potentialen i fastighetsutveckling

  Vilka framtida investeringsmöjligheter finns det för fastighetsutveckling under 2015 och framåt. Vilka områden och projekt kommer att dominera marknaden? Vad är viktiga parametrar, om man väljer att investera och utveckla nya områden? Kommer dessa satsningar att dra pengar från investeringar i citylägen?

  Karl Wistrand | VD, Swedavia Real Estate ABMats Hederos | VD, AMF Fastigheter
 • 10:25

  Kaffepaus och mingel

 • 10:55

  Upprop för 2015: Skuldsidan behöver fokus

  Företagsskattekommitténs förslag om omfattande begränsningar av ränteavdragen i bolagssektorn innebär ett hot mot tillväxten och den finansiella stabiliteten. Även förslaget om en ny infrastrukturskatt kan påverka utvecklingen. Vilka faktorer kommer att inverka på branschen under de kommande åren? Vad kommer de ändrade skattevillkoren betyda på lång sikt, och hur kan fastighetsbranschen möta dem?

  Ingemar Rindstig | EY
 • 11:55

  Bostadsbristens möjligheter och utmaningar

  Urbaniseringstakten är hög med en enorm bostadsbrist i Sveriges storstäder och utgör ett hot mot såväl tillväxten som näringslivets utvecklingsmöjligheter. Hur ser behovet ut på olika delmarknader och vilken typ av bostäder kommer det att behövas under de kommande åren? Vad krävs för att göra det attraktivt för utvecklarna att bygga fler bostäder och hur ska ledtiderna kunna kortas? Hur löser vi problemen både på kort och på lång sikt?

  Johan Skoglund | VD och koncernchef, JM AB
 • 12:45

  Visioner för de kommande åren i Sverige och inom fastighetsbranschen

  Ett val har passerat. Nu ser vi framåt i det nya politiska landskapet. Hur kommer det att påverka fastighetsbranschen och dess villkor? Vilka politiska åtgärder vill vi se för att bland annat möta den demografiska utvecklingen och behovet av tillväxt i Sverige som helhet? Kommer även den förändrade politiska sammansättningen inom EU att påverka den lagstiftning som branschen är beroende av?

  Reinhold Lennebo | VD, Fastighetsägarna
 • 13:00

  Lunch

 • 14:00

  Konferensen avslutas

FOREDRAGSHOLDERE
 • Håkan Bryngelson | Fastighets- och Styrelseproffs, moderator för Fastighetsdagarna 2015, AB Advance

  Håkan Bryngelson | Fastighets- och Styrelseproffs, moderator för Fastighetsdagarna 2015, AB Advance

  Föredrag 19. januari kl 12:30

  Välkomst

  Föredrag 19. januari kl 12:30
  Välkomst
 • Anette Scheibe Lorentzi | Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad

  Anette Scheibe Lorentzi | Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad

  Föredrag 19. januari kl 12:35

  Öppningstal

  Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer och står inför en fortsatt kraftig befolkningstillväxt under de närmaste åren. Bostadsbristen är akut och infrastrukturen har fortsatt stora investeringsbehov. Hur kommer Stockholm att klara dessa utmaningar och hur ser prioriteringarna ut? Vad är stadens visioner och viktigaste mål?

  Föredrag 19. januari kl 12:35
  Öppningstal

  Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer och står inför en fortsatt kraftig befolkningstillväxt under de närmaste åren. Bostadsbristen är akut och infrastrukturen har fortsatt stora investeringsbehov. Hur kommer Stockholm att klara dessa utmaningar och hur ser prioriteringarna ut? Vad är stadens visioner och viktigaste mål?

 • Markus Uvell | VD, Timbro

  Markus Uvell | VD, Timbro

  Föredrag 19. januari kl 13:05

  Efter Valet – Hur ser Sveriges nya politiska landskap ut?

  Valet är över och en ny politisk verklighet råder. I en eftervalsanalys får vi ta del av hur valutgången förväntas påverka näringslivets förutsättningar?

  Föredrag 19. januari kl 13:05
  Efter Valet – Hur ser Sveriges nya politiska landskap ut?

  Valet är över och en ny politisk verklighet råder. I en eftervalsanalys får vi ta del av hur valutgången förväntas påverka näringslivets förutsättningar?

 • Arvid Lindquist | Chief Economist, Newsec

  Arvid Lindquist | Chief Economist, Newsec

  Föredrag 19. januari kl 13:35

  Ekonomisk översikt

  Vilka makro-faktorer kommer att starkast påverka våra verksamheter 2015 och hur ser Sveriges ekonomiska utveckling ut? Vilka är förväntningarna gällande utvecklingen av hyror, avkastning och vakans i de största städerna, och hur kommer ekonomin och situationen på fastighetsmarknaden i Europa att påverka den svenska marknaden?

  Föredrag 19. januari kl 13:35
  Ekonomisk översikt

  Vilka makro-faktorer kommer att starkast påverka våra verksamheter 2015 och hur ser Sveriges ekonomiska utveckling ut? Vilka är förväntningarna gällande utvecklingen av hyror, avkastning och vakans i de största städerna, och hur kommer ekonomin och situationen på fastighetsmarknaden i Europa att påverka den svenska marknaden?

 • Torborg Chetkovich | VD, Swedavia AB

  Torborg Chetkovich | VD, Swedavia AB

  Föredrag 19. januari kl 14:00

  Infrastrukturens betydelse för Sveriges tillväxt

  All forskning visar på betydelsen av god tillgänglighet, till och från en marknad, för att kunna öka tillväxten. Sverige är ett litet och exportberoende land där en väl fungerande flygtrafik är avgörande för näringslivets och därmed landets utveckling. Fastighetsbranschen är tillika helt beroende av ett starkt näringsliv. Stockholm är navet i Sveriges tillväxt och helt beroende två väl fungerande och expansiva flygplatser. Det samma gäller för övrig infrastruktur. Vilka framtidsplaner och utmaningar finns för framtidens flygtrafik och flygplatser och hur måste Sveriges infrastrukturkarta se ut i framtiden?

  Föredrag 19. januari kl 14:00
  Infrastrukturens betydelse för Sveriges tillväxt

  All forskning visar på betydelsen av god tillgänglighet, till och från en marknad, för att kunna öka tillväxten. Sverige är ett litet och exportberoende land där en väl fungerande flygtrafik är avgörande för näringslivets och därmed landets utveckling. Fastighetsbranschen är tillika helt beroende av ett starkt näringsliv. Stockholm är navet i Sveriges tillväxt och helt beroende två väl fungerande och expansiva flygplatser. Det samma gäller för övrig infrastruktur. Vilka framtidsplaner och utmaningar finns för framtidens flygtrafik och flygplatser och hur måste Sveriges infrastrukturkarta se ut i framtiden?

 • Olle Zetterberg | VD, Stockholm Business Region

  Olle Zetterberg | VD, Stockholm Business Region

  Föredrag 19. januari kl 14:00

  Infrastrukturens betydelse för Sveriges tillväxt

  All forskning visar på betydelsen av god tillgänglighet, till och från en marknad, för att kunna öka tillväxten. Sverige är ett litet och exportberoende land där en väl fungerande flygtrafik är avgörande för näringslivets och därmed landets utveckling. Fastighetsbranschen är tillika helt beroende av ett starkt näringsliv. Stockholm är navet i Sveriges tillväxt och helt beroende två väl fungerande och expansiva flygplatser. Det samma gäller för övrig infrastruktur. Vilka framtidsplaner och utmaningar finns för framtidens flygtrafik och flygplatser och hur måste Sveriges infrastrukturkarta se ut i framtiden?

  Föredrag 19. januari kl 14:00
  Infrastrukturens betydelse för Sveriges tillväxt

  All forskning visar på betydelsen av god tillgänglighet, till och från en marknad, för att kunna öka tillväxten. Sverige är ett litet och exportberoende land där en väl fungerande flygtrafik är avgörande för näringslivets och därmed landets utveckling. Fastighetsbranschen är tillika helt beroende av ett starkt näringsliv. Stockholm är navet i Sveriges tillväxt och helt beroende två väl fungerande och expansiva flygplatser. Det samma gäller för övrig infrastruktur. Vilka framtidsplaner och utmaningar finns för framtidens flygtrafik och flygplatser och hur måste Sveriges infrastrukturkarta se ut i framtiden?

 • Fredrik Wirdenius | VD, Vasakronan AB

  Fredrik Wirdenius | VD, Vasakronan AB

  Föredrag 19. januari kl 15:15

  Fastighetsmarknaden i Sverige 2015

  Reflektioner och diskussion om fastighetsmarknaden 2015. Vilka investeringsmöjligheter kan vi se, vilka transaktioner och strukturaffärer har och kommer att påverka marknaden? Hur kommer investerarna att prioritera år 2015 och hur bedömer vi finansieringsmöjligheterna för affärer?  Vilka viktiga faktorer kommer mest att påverka framtidens fastighetsmarknad?

  Föredrag 19. januari kl 15:15
  Fastighetsmarknaden i Sverige 2015

  Reflektioner och diskussion om fastighetsmarknaden 2015. Vilka investeringsmöjligheter kan vi se, vilka transaktioner och strukturaffärer har och kommer att påverka marknaden? Hur kommer investerarna att prioritera år 2015 och hur bedömer vi finansieringsmöjligheterna för affärer?  Vilka viktiga faktorer kommer mest att påverka framtidens fastighetsmarknad?

 • Biljana Pehrsson | VD, Kungsleden

  Biljana Pehrsson | VD, Kungsleden

  Föredrag 19. januari kl 15:15

  Fastighetsmarknaden i Sverige 2015

  Reflektioner och diskussion om fastighetsmarknaden 2015. Vilka investeringsmöjligheter kan vi se, vilka transaktioner och strukturaffärer har och kommer att påverka marknaden? Hur kommer investerarna att prioritera år 2015 och hur bedömer vi finansieringsmöjligheterna för affärer?  Vilka viktiga faktorer kommer mest att påverka framtidens fastighetsmarknad?

  Föredrag 19. januari kl 15:15
  Fastighetsmarknaden i Sverige 2015

  Reflektioner och diskussion om fastighetsmarknaden 2015. Vilka investeringsmöjligheter kan vi se, vilka transaktioner och strukturaffärer har och kommer att påverka marknaden? Hur kommer investerarna att prioritera år 2015 och hur bedömer vi finansieringsmöjligheterna för affärer?  Vilka viktiga faktorer kommer mest att påverka framtidens fastighetsmarknad?

 • Anette Frumerie | VD, Besqab

  Anette Frumerie | VD, Besqab

  Föredrag 19. januari kl 16:00

  Aktier, obligationer eller direkta investeringar – fastigheter på Börsen

  Flera nya fastighetsbolag har börsnoterats under det senaste året, och vi har en växande marknad för företagsobligationer inom branschen. Kommer vi att få se ett fortsatt stort intresse for noterade fastighetstillgångar? Vilka tillgångsslag kommer investerarna att välja år 2015 när kapitalet skall placeras i fastigheter? Vilka är egentligen fördelarna med en börsnotering?

  Föredrag 19. januari kl 16:00
  Aktier, obligationer eller direkta investeringar – fastigheter på Börsen

  Flera nya fastighetsbolag har börsnoterats under det senaste året, och vi har en växande marknad för företagsobligationer inom branschen. Kommer vi att få se ett fortsatt stort intresse for noterade fastighetstillgångar? Vilka tillgångsslag kommer investerarna att välja år 2015 när kapitalet skall placeras i fastigheter? Vilka är egentligen fördelarna med en börsnotering?

 • Magnus Billing | VD, NASDAQ OMX, Stockholm

  Magnus Billing | VD, NASDAQ OMX, Stockholm

  Föredrag 19. januari kl 16:00

  Aktier, obligationer eller direkta investeringar – fastigheter på Börsen

  Flera nya fastighetsbolag har börsnoterats under det senaste året, och vi har en växande marknad för företagsobligationer inom branschen. Kommer vi att få se ett fortsatt stort intresse for noterade fastighetstillgångar? Vilka tillgångsslag kommer investerarna att välja år 2015 när kapitalet skall placeras i fastigheter? Vilka är egentligen fördelarna med en börsnotering?

  Föredrag 19. januari kl 16:00
  Aktier, obligationer eller direkta investeringar – fastigheter på Börsen

  Flera nya fastighetsbolag har börsnoterats under det senaste året, och vi har en växande marknad för företagsobligationer inom branschen. Kommer vi att få se ett fortsatt stort intresse for noterade fastighetstillgångar? Vilka tillgångsslag kommer investerarna att välja år 2015 när kapitalet skall placeras i fastigheter? Vilka är egentligen fördelarna med en börsnotering?

 • Kjell A. Nordstrøm

  Kjell A. Nordstrøm

  Föredrag 19. januari kl 20:00

  Middagstal

  Föredrag 19. januari kl 20:00
  Middagstal
 • Michael Wolff | President and CEO, Swedbank

  Michael Wolff | President and CEO, Swedbank

  Föredrag 20. januari kl 08:50

  Sveriges ekonomi, finansmarknadernas utveckling och framtidens fastighetsfinansiering

  Vilken ekonomisk utveckling kan vi förvänta oss i Sverige under 2015 och hur kommer den att påverka fastighetsbranschens finansieringsmöjligheter? Hur påverkar nya regelverk och krav bankernas utlåningskapacitet och räntesättning? Hur ser bankerna på risknivåerna i den Svenska fastighetsbranschen?

  Föredrag 20. januari kl 08:50
  Sveriges ekonomi, finansmarknadernas utveckling och framtidens fastighetsfinansiering

  Vilken ekonomisk utveckling kan vi förvänta oss i Sverige under 2015 och hur kommer den att påverka fastighetsbranschens finansieringsmöjligheter? Hur påverkar nya regelverk och krav bankernas utlåningskapacitet och räntesättning? Hur ser bankerna på risknivåerna i den Svenska fastighetsbranschen?

 • Karl Wistrand | VD, Swedavia Real Estate AB

  Karl Wistrand | VD, Swedavia Real Estate AB

  Föredrag 20. januari kl 09:30

  Potentialen i fastighetsutveckling

  Vilka framtida investeringsmöjligheter finns det för fastighetsutveckling under 2015 och framåt. Vilka områden och projekt kommer att dominera marknaden? Vad är viktiga parametrar, om man väljer att investera och utveckla nya områden? Kommer dessa satsningar att dra pengar från investeringar i citylägen?

  Föredrag 20. januari kl 09:30
  Potentialen i fastighetsutveckling

  Vilka framtida investeringsmöjligheter finns det för fastighetsutveckling under 2015 och framåt. Vilka områden och projekt kommer att dominera marknaden? Vad är viktiga parametrar, om man väljer att investera och utveckla nya områden? Kommer dessa satsningar att dra pengar från investeringar i citylägen?

 • Mats Hederos | VD, AMF Fastigheter

  Mats Hederos | VD, AMF Fastigheter

  Föredrag 20. januari kl 09:30

  Potentialen i fastighetsutveckling

  Vilka framtida investeringsmöjligheter finns det för fastighetsutveckling under 2015 och framåt. Vilka områden och projekt kommer att dominera marknaden? Vad är viktiga parametrar, om man väljer att investera och utveckla nya områden? Kommer dessa satsningar att dra pengar från investeringar i citylägen?

  Föredrag 20. januari kl 09:30
  Potentialen i fastighetsutveckling

  Vilka framtida investeringsmöjligheter finns det för fastighetsutveckling under 2015 och framåt. Vilka områden och projekt kommer att dominera marknaden? Vad är viktiga parametrar, om man väljer att investera och utveckla nya områden? Kommer dessa satsningar att dra pengar från investeringar i citylägen?

 • Ingemar Rindstig | EY

  Ingemar Rindstig | EY

  Föredrag 20. januari kl 10:55

  Upprop för 2015: Skuldsidan behöver fokus

  Företagsskattekommitténs förslag om omfattande begränsningar av ränteavdragen i bolagssektorn innebär ett hot mot tillväxten och den finansiella stabiliteten. Även förslaget om en ny infrastrukturskatt kan påverka utvecklingen. Vilka faktorer kommer att inverka på branschen under de kommande åren? Vad kommer de ändrade skattevillkoren betyda på lång sikt, och hur kan fastighetsbranschen möta dem?

  Föredrag 20. januari kl 10:55
  Upprop för 2015: Skuldsidan behöver fokus

  Företagsskattekommitténs förslag om omfattande begränsningar av ränteavdragen i bolagssektorn innebär ett hot mot tillväxten och den finansiella stabiliteten. Även förslaget om en ny infrastrukturskatt kan påverka utvecklingen. Vilka faktorer kommer att inverka på branschen under de kommande åren? Vad kommer de ändrade skattevillkoren betyda på lång sikt, och hur kan fastighetsbranschen möta dem?

 • Johan Skoglund | VD och koncernchef, JM AB

  Johan Skoglund | VD och koncernchef, JM AB

  Föredrag 20. januari kl 11:55

  Bostadsbristens möjligheter och utmaningar

  Urbaniseringstakten är hög med en enorm bostadsbrist i Sveriges storstäder och utgör ett hot mot såväl tillväxten som näringslivets utvecklingsmöjligheter. Hur ser behovet ut på olika delmarknader och vilken typ av bostäder kommer det att behövas under de kommande åren? Vad krävs för att göra det attraktivt för utvecklarna att bygga fler bostäder och hur ska ledtiderna kunna kortas? Hur löser vi problemen både på kort och på lång sikt?

  Föredrag 20. januari kl 11:55
  Bostadsbristens möjligheter och utmaningar

  Urbaniseringstakten är hög med en enorm bostadsbrist i Sveriges storstäder och utgör ett hot mot såväl tillväxten som näringslivets utvecklingsmöjligheter. Hur ser behovet ut på olika delmarknader och vilken typ av bostäder kommer det att behövas under de kommande åren? Vad krävs för att göra det attraktivt för utvecklarna att bygga fler bostäder och hur ska ledtiderna kunna kortas? Hur löser vi problemen både på kort och på lång sikt?

 • Reinhold Lennebo | VD, Fastighetsägarna

  Reinhold Lennebo | VD, Fastighetsägarna

  Föredrag 20. januari kl 12:45

  Visioner för de kommande åren i Sverige och inom fastighetsbranschen

  Ett val har passerat. Nu ser vi framåt i det nya politiska landskapet. Hur kommer det att påverka fastighetsbranschen och dess villkor? Vilka politiska åtgärder vill vi se för att bland annat möta den demografiska utvecklingen och behovet av tillväxt i Sverige som helhet? Kommer även den förändrade politiska sammansättningen inom EU att påverka den lagstiftning som branschen är beroende av?

  Föredrag 20. januari kl 12:45
  Visioner för de kommande åren i Sverige och inom fastighetsbranschen

  Ett val har passerat. Nu ser vi framåt i det nya politiska landskapet. Hur kommer det att påverka fastighetsbranschen och dess villkor? Vilka politiska åtgärder vill vi se för att bland annat möta den demografiska utvecklingen och behovet av tillväxt i Sverige som helhet? Kommer även den förändrade politiska sammansättningen inom EU att påverka den lagstiftning som branschen är beroende av?

NYHETER

NYHETER

 • Vasakron köper i Göteborg för 860 mkr.

  Vasakronan växlar upp i Göteborg och köper i juni 2014 fastigheten Heden 46:3 av NCC för ett underliggande fastighetsvärde om 860 mkr. Byggnaden är under uppförande och kommer att omfatta 20 200 kvadratmeter, mestadels kontor men också restaurang/café, gym och 125 garageplatser. Fastigheten är fullt uthyrd.

  - Efterfrågan på kontorslokaler med hög standard och i bra lägen är stor i Göteborg. Därför kompletterar vi vårt bestånd i staden med en fullt uthyrd och modern fastighet i ett attraktivt kontorsområde där vi redan tidigare har en stark position, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

  VD Fredrik Wirdinius er på programmet på Fastighetsdagarna den 19 januari i panelet ”Fastighetsmarknaden i Sverige 2015”.

 • Ett toppnivåmöte för vår omvärld och branschens framtid

  Fastighetsdagarna i Stockholm är en tvådagars-konferens med fokus på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna i den kommersiella fastighetsbranschen. Här får du en unik möjlighet att kombinera kunskaps- och nätverksbyggande i fantastisk miljö. Estate Media tillsammans med Fastighetsägarna Sverige genomför nu för tredje året Fastighetsdagarna i Stockholm. Väl mött i Januari!

 • Bra nyhet: Byggmarknad på uppåtgående

  Bygginvesteringarna stiger successivt i Sverige. Uppgången drivs främst av att bostadsbyggandet ökar. Nästa år väntas en bred uppgång inom byggindustrin när även det privata lokal- och anläggningsbyggandet varvar upp. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

  Den ekonomiska tillväxten i världen har varit svag både under 2012 och 2013, men utvecklingen går trots allt åt rätt håll. I Sverige är det hushållens konsumtion som driver tillväxten under nästa år. Bostadsbyggandet vände upp redan i våras och delsektorn dämpar nedgången för byggindustrin i år. Den allmänna konjunkturförbättringen bidrar till att de privata lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal 2014.

  Fastighetsdagarna samlar topparna i branschen och under arrangemanget sätter vi fokus på de viktigaste utmaningarna och de största möjligheterna för alla aktörer i den kommersiella fastighetsbranschen. Blant temaerne är exact Bostadsmarknaden och Strukturutveckling.

 • Håkan Bryngelson moderator på Fastighetsdagarna

  Estate Media er mycket glad at kunna offentliggöra, att vi har fått möjlighet att Håkan Bryngelson ställer upp som moderator på Fastighetsdagarna 2015.

  Håkan Bryngelson har ovanligt stor kunskap och erfarenhet inom fastighetsbranchen  och kommer att stärka Fastighetsdagarnas många paneldebatter og spannende föredrag.

  Håkan Bryngelson er i dag styrelsesproffs. Han var tidigare vD för Vasakronan i årene 1996-2008.

Gå till nyhetsarkivet