OM KONFERENSEN

Ett toppnivåmöte för vår omvärld och branschens framtid

Programmet för 2016 kommer att publiceras höst 2015

Fastighetsdagarna i Stockholm 2015 är en tvådagarskonferens för dig som vill vara med och påverka fastighetsbranschen. Vi lägger fokus på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna i den kommersiella fastighetsbranschen och vi erbjuder en unik möjlighet att kombinera kunskaps- och nätverksbyggande i en fantastisk miljö. Fastighetsdagarna 2015 kommer hållas i Stockholm på Hotel J i Nacka Strand. 

Middagstalare:

På Fastighetsdagarna 2015 är vi mycket stolta att presentera en av världens främsta konsulter, rådgivare och föredragshållare inom strategiskt ledarskap och trendforskning, Kjell A. Nordström, ekonom, trendanalytiker och författare.

År 2014 blev Kjell utsedd till en av världens mest inflytelserika management Gurus, han är rankad som nummer 15 av 30 Gurus.

 

Övriga medverkande i programmet:

Håkan Bryngelson | Fastighets- och Styrelseproffs, moderator för Fastighetsdagarna 2015, AB Advance

Anette Frumerie | VD, Besqab
Anna Felländer | Group Chief Economist, Swedbank AB

Anette Scheibe Lorentzi | Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad
Biljana Pehrsson | VD, Kungsleden
Bård Bjølgerud | VD, PANGEA PROPERTY PARTNERS
Carl-Magnus Uggla | Specialist partner/Chef för skatteavdelningen, Hannes Snellman Attorneys Ltd i Sverige
Carola Lemne | VD, Svenskt Näringsliv
Fredrik Wirdenius | VD, Vasakronan
Ingalill Berglund | VD, Atrium Ljungberg
Ingemar Rindstig | Chef för EY Real Estate Nordic, Ernst & Young
Johan Skoglund | VD och koncernchef, JM
Karl Wistrand | VD, Swedavia Real Estate
Lennart Sten | styrelseproffs, fd President GE, Capital Real Estate Europe
Magnus Billing | VD, NASDAQ OMX, Stockholm
Markus Uvell | Sverigechef, Kreab
Mats Hederos | VD, AMF Fastigheter
Max Barclay | VD, Newsec
Michael Wolf | VD, Swedbank
Olle Zetterberg | VD, Stockholm Business Region
Per Berggren | VD, Hemsö
Reinhold Lennebo | VD, Fastighetsägarna
Stefan Attefall | Tidigare civil- och bostadsminister
Torborg Chetkovich | VD, Swedavia
Ulrika Lindmark | Head of Valuation & Advisory, Newsec

PROGRAM

Måndag 19. januari

 • 11:00

  PROGRAM 2015: Registrering och incheckning

 • 11:30

  Lunch

 • 12:30

  Välkomst

  Håkan Bryngelson | Fastighets- och Styrelseproffs, moderator för Fastighetsdagarna 2015, AB Advance
 • 12:35

  Öppningstal

  Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer och står inför en fortsatt kraftig befolkningstillväxt under de närmaste åren. Bostadsbristen är akut och infrastrukturen har fortsatt stora investeringsbehov. Hur kommer Stockholm att klara dessa utmaningar och hur ser prioriteringarna ut? Vad är stadens visioner och viktigaste mål?

  Anette Scheibe Lorentzi | Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad
 • 13:05

  Efter Valet – Hur ser Sveriges nya politiska landskap ut?

  Valet är över och en ny politisk verklighet råder. I en eftervalsanalys får vi ta del av hur valutgången förväntas påverka näringslivets förutsättningar?

  Markus Uvell | Sverigechef, Kreab
 • 13:35

  Ekonomisk översikt

  Vilka makro-faktorer kommer att starkast påverka våra verksamheter 2015 och hur ser Sveriges ekonomiska utveckling ut? Vilka är förväntningarna gällande utvecklingen av hyror, avkastning och vakans i de största städerna, och hur kommer ekonomin och situationen på fastighetsmarknaden i Europa att påverka den svenska marknaden?

  Ulrika Lindmark | Head of Valuation & Advisory, NewsecAnna Felländer | Group Chief Economist, Swedbank AB
 • 14:00

  Infrastrukturens betydelse för Sveriges tillväxt

  All forskning visar på betydelsen av god tillgänglighet, till och från en marknad, för att kunna öka tillväxten. Sverige är ett litet och exportberoende land där en väl fungerande flygtrafik är avgörande för näringslivets och därmed landets utveckling. Fastighetsbranschen är tillika helt beroende av ett starkt näringsliv. Stockholm är navet i Sveriges tillväxt och helt beroende två väl fungerande och expansiva flygplatser. Det samma gäller för övrig infrastruktur. Vilka framtidsplaner och utmaningar finns för framtidens flygtrafik och flygplatser och hur måste Sveriges infrastrukturkarta se ut i framtiden?

  Torborg Chetkovich | VD, SwedaviaOlle Zetterberg | VD, Stockholm Business Region
 • 14:45

  Kaffepaus

 • 15:15

  Fastighetsmarknaden i Sverige 2015

  Reflektioner och diskussion om fastighetsmarknaden 2015. Vilka investeringsmöjligheter kan vi se, vilka transaktioner och strukturaffärer har och kommer att påverka marknaden? Hur kommer investerarna att prioritera år 2015 och hur bedömer vi finansieringsmöjligheterna för affärer?  Vilka viktiga faktorer kommer mest att påverka framtidens fastighetsmarknad?

  Fredrik Wirdenius | VD, VasakronanBiljana Pehrsson | VD, KungsledenPer Berggren | VD, HemsöMax Barclay | VD, Newsec
 • 16:00

  Aktier, obligationer eller direkta investeringar – fastigheter på Börsen

  Flera nya fastighetsbolag har börsnoterats under det senaste året, och vi har en växande marknad för företagsobligationer inom branschen. Kommer vi att få se ett fortsatt stort intresse for noterade fastighetstillgångar? Vilka tillgångsslag kommer investerarna att välja år 2015 när kapitalet skall placeras i fastigheter? Vilka är egentligen fördelarna med en börsnotering?

  Anette Frumerie | VD, BesqabMagnus Billing | VD, NASDAQ OMX, StockholmBård Bjølgerud | VD, PANGEA PROPERTY PARTNERS
 • 16:45

  Avslutning dag 1

 • 16:50

  Incheckning och avkoppling

 • 18:00

  Aperitif

 • 18:30

  Middag på Restaurang J

  Carola Lemne | VD, Svenskt Näringsliv
 • 20:00

  Middagstal

  Kjell A. Nordström | Ekonom, trendanalytiker och författare
 • 21:30

  Bar och mingel

Tisdag 20. januari

 • 08:45

  Godmorgon och välkommen till dag 2

 • 08:50

  Sveriges ekonomi, finansmarknadernas utveckling och framtidens fastighetsfinansiering

  Vilken ekonomisk utveckling kan vi förvänta oss i Sverige under 2015 och hur kommer den att påverka fastighetsbranschens finansieringsmöjligheter? Hur påverkar nya regelverk och krav bankernas utlåningskapacitet och räntesättning? Hur ser bankerna på risknivåerna i den Svenska fastighetsbranschen?

  Michael Wolf | VD, Swedbank
 • 09:30

  Potentialen i fastighetsutveckling

  Vilka framtida investeringsmöjligheter finns det för fastighetsutveckling under 2015 och framåt. Vilka områden och projekt kommer att dominera marknaden? Vad är viktiga parametrar, om man väljer att investera och utveckla nya områden? Kommer dessa satsningar att dra pengar från investeringar i citylägen?

  Karl Wistrand | VD, Swedavia Real EstateMats Hederos | VD, AMF FastigheterIngalill Berglund | VD, Atrium Ljungberg
 • 10:25

  Kaffepaus och mingel

 • 10:55

  Upprop för 2015: Skuldsidan behöver fokus

  Företagsskattekommitténs förslag om omfattande begränsningar av ränteavdragen i bolagssektorn innebär ett hot mot tillväxten och den finansiella stabiliteten. Även förslaget om en ny infrastrukturskatt kan påverka utvecklingen. Vilka faktorer kommer att inverka på branschen under de kommande åren? Vad kommer de ändrade skattevillkoren betyda på lång sikt, och hur kan fastighetsbranschen möta dem?

  Ingemar Rindstig | Chef för EY Real Estate Nordic, Ernst & YoungCarl-Magnus Uggla | Specialist partner/Chef för skatteavdelningen, Hannes Snellman Attorneys Ltd i SverigeLennart Sten | styrelseproffs, fd President GE, Capital Real Estate Europe
 • 11:55

  Bostadsbristens möjligheter och utmaningar

  Urbaniseringstakten är hög med en enorm bostadsbrist i Sveriges storstäder och utgör ett hot mot såväl tillväxten som näringslivets utvecklingsmöjligheter. Hur ser behovet ut på olika delmarknader och vilken typ av bostäder kommer det att behövas under de kommande åren? Vad krävs för att göra det attraktivt för utvecklarna att bygga fler bostäder och hur ska ledtiderna kunna kortas? Hur löser vi problemen både på kort och på lång sikt?

  Johan Skoglund | VD och koncernchef, JMStefan Attefall | Tidigare civil- och bostadsminister
 • 12:45

  Visioner för de kommande åren i Sverige och inom fastighetsbranschen

  Ett val har passerat. Nu ser vi framåt i det nya politiska landskapet. Hur kommer det att påverka fastighetsbranschen och dess villkor? Vilka politiska åtgärder vill vi se för att bland annat möta den demografiska utvecklingen och behovet av tillväxt i Sverige som helhet? Kommer även den förändrade politiska sammansättningen inom EU att påverka den lagstiftning som branschen är beroende av?

  Reinhold Lennebo | VD, Fastighetsägarna
 • 13:00

  Lunch

 • 14:00

  Konferensen avslutas

FOREDRAGSHOLDERE
 • Håkan Bryngelson | Fastighets- och Styrelseproffs, moderator för Fastighetsdagarna 2015, AB Advance

  Håkan Bryngelson | Fastighets- och Styrelseproffs, moderator för Fastighetsdagarna 2015, AB Advance

  OM Håkan

  Håkan Bryngelson, född 1948 och utbildad vid KTH i Stockholm. har varit verksam i det Svenska näringslivet i mer än 40 år och större delen av tiden som VD inom Industrin, Medical och Fastighetsbranschen.Under perioden 1996-2008 Var han VD för Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan och ledde företagets utveckling fram till och med försäljningen av bolaget till AP-Fonderna.Parallellt med VD-skapen och tiden därefter har Håkan haft en aktiv styrelsekarriär i ett stort antal företag bland andra, Cision, Norrporten, Volvo Aero, AMF Pension, AMF Fastigheter AB, Bilprovningen, Kungsleden och Hemsö. För närvarande är han styrelseordförande i Almega, Tengbomgruppen och vice Ordförande i Svenskt Näringsliv samt arbetar som Advisor i ett antal företag.

 • Anette Scheibe Lorentzi | Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad

  Anette Scheibe Lorentzi | Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad

  OM Anette

  Anette Scheibe Lorentzi är sedan april 2014 stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Anette Scheibe Lorentzi har en lång bakgrund inom stadsplanering, stadsutveckling och infrastrukturutveckling. I sin tidigare roll som länsöverdirektör i Stockholm arbetade hon för att främja ett ökat bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i regionen. Tidigare har hon varit vd för Stiftelsen Electrum och Kista Science City och arbetat med näringslivsfrämjande åtgärder i regionen, varit chef för trafikplaneringen i Stockholm samt ansvarat för arbetet med Stockholms stads bostadsmål om 20 000 nya bostäder. Anette Scheibe Lorentzi är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, samt har en examen i vetenskapsjournalistik från Stockholms universitet.

 • Markus Uvell | Sverigechef, Kreab

  Markus Uvell | Sverigechef, Kreab

  OM Markus

  Markus Uvell är Sverigechef för Kreab och har 20 års erfarenhet av politisk analys och opinionsbildning, särskilt kring näringslivets villkor. Han har en bakgrund som bl a vd i Timbro, kommunikationschef på Svenskt Näringsliv, vd i Demoskop samt vd och grundare av United Minds. Markus utkom nyligen med sin fjärde bok om politisk opinionsbildning: \"Innerst inne – Vad svenska folket egentligen tycker\" (Timbro 2014, tillsammans med Carl Melin).

 • Ulrika Lindmark | Head of Valuation & Advisory, Newsec

  Ulrika Lindmark | Head of Valuation & Advisory, Newsec

  OM Ulrika

  Ulrika Lindmark har arbetat på Newsec sedan 2007 och är idag ansvarig för Newsecs värderings- och analysenhet i Sverige. Hon har en lång bakgrund som värderare bland annat från Handelsbanken. Idag är Ulrika värderare och rådgivare åt en mängd fastighetsbolag och investerare så som Kungsleden, Hemfosa, Rikshem och Fastparter. Hon är utbildad Civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning fastighetsekonomi och är medlem i RICS och auktoriserad värderare.

 • Anna Felländer | Group Chief Economist, Swedbank AB

  Anna Felländer | Group Chief Economist, Swedbank AB

  OM Anna

  Anna Felländer är chefsekonom på Swedbank med en bakgrund från Finansdepartementet. När den finansiella krisen var som störst arbetade Anna i Regeringskansliets krisledningsgrupp och följde effekterna av krisen på nära håll. Anna har en master från Handelshögskolan i Stockholm samt har studerat internationella relationer i USA.

 • Torborg Chetkovich | VD, Swedavia

  Torborg Chetkovich | VD, Swedavia

  OM Torborg

  Torborg Chetkovich är sedan augusti 2010 VD och koncernchef på Swedavia. Hon är utbildad Civilekonom på Uppsala universitet och MBA på IMD Lausanne, Schweiz. Torborg har tidigare arbetat som VD på MTR Norden, vice VD på Veolia Transport Sverige AB, Divisionschef på Veolia Transport Sverige AB, Marknadschef på Connex Tunnelbanan AB samt olika ledande befattningar inom SJ. Torborg är ordförande i Swedavia Real Estate AB, styrelseledamot i Almega och ACI Europé och suppleant i Svensk Destinationsutveckling AB.

 • Olle Zetterberg | VD, Stockholm Business Region

  Olle Zetterberg | VD, Stockholm Business Region

  OM Olle

  Olle Zetterberg är sedan januari 2007 VD för Stockholm Business Region. Olle Zetterberg har en jur.kand och har arbetat för Stockholms stad sedan 1981. Han har också varit VD för Stockholm Parkering där han började som intäktschef på avdelningen för sociala tjänster. Olle har också varit flyktingsamordnare för Stockholms stad, Socialdirektör i Bromma, chef för rekreation, kultur och sport, chef för stadsplanering och chef för trafik och fastigheter.

 • Fredrik Wirdenius | VD, Vasakronan

  Fredrik Wirdenius | VD, Vasakronan

  OM Fredrik

  Fredrik Wirdenius är civilingenjör och har sedan december 2008 varit VD för Vasakronan. Han har gedigen branscherfarenhet och var under knappt 20 års tid verksam inom Skanska där han hade ett antal ledande befattningar. Han var bland annat med och byggde upp företagets fastighetsverksamhet i Östeuropa. I januari 2008 lämnade Fredrik Wirdenius sin roll som VD för Skanskas Nordiska fastighetsverksamhet och tillträdde tjänsten som VD för AP Fastigheter, en tjänst han hade fram till det att AP Fastigheter förvärvade Vasakronan i december 2008.

 • Biljana Pehrsson | VD, Kungsleden

  Biljana Pehrsson | VD, Kungsleden

  OM Biljana

  Biljana Pehrsson är sedan september 2013 VD för Kungsleden (publ). Hon är utbildad Civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan, hon studerade på lantmäterilinjen med inriktning mot fastighetsekonomi. Biljana har 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och har tidigare arbetat som Vice VD/Head of Real Estate på East Capital Private Equity och dessförinnan som VD för Centrumutveckling. Innan hon tillträdde som VD för Kungsleden satt hon med i bolagets styrelse och var drivande i processen med den nya bolagsstrategin som nu implementeras i bolaget. Biljana är i dagsläget styrelseledamot i East Capital Baltic Property Fund och Vasallen.

 • Per Berggren | VD, Hemsö

  Per Berggren | VD, Hemsö

  OM Per

  Per Berggren är sedan 2010 VD på Hemsö Fastighets AB. Per har under sin tid som VD byggt upp Hemsö till att bli det största fastighetsbolaget för samhällsservice i Sverige och även utökat verksamheten i Tyskland och Finland. Per är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och har även en ekonomisk utbildning från Stockholms Universitet. Per är styrelseledamot för Castellum och BRIS. Senast tidigare position var som Verkställande Direktör på Jernhusen AB.

 • Max Barclay | VD, Newsec

  Max Barclay | VD, Newsec

  OM Max

  Max Barclay har arbetat på Newsec sedan 1997 och är idag, som VD för Newsec Sweden, rådgivare till flera av de största nordiska fastighetsinvesterarna. Han har över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen, bland annat som internationell fastighetsrådgivare åt bolag som Nokia, Ericsson och SAS. För närvarande sitter han i styrelsen för flera bolag inom Stronghold koncernen och är även styrelseordförande för Urban Land Institute Sweden. Max har en Master från IHM Business School, samt en examen i ekonomi från Henley Business School.

 • Anette Frumerie | VD, Besqab

  Anette Frumerie | VD, Besqab

  OM Anette

  Anette Frumerie är sedan 2012 VD på Besqab. Hon har en gedigen erfarenhet med över 20 år i branschen. Anette har tidigare arbetat 17 år på JM i olika ledande befattningar där hon även ingick i koncernledningen. Därefter tillträdde Anette som VD på Skanska Bostadsutveckling i norden. Hösten 2012 startade ett intensivt arbete med att ta Besqab till börsen vilket skedde 12 juni 2014 då bolaget noterades på Nasdaq Stockholm. Nu driver hon Besqabs utveckling vidare med fullt fokus på tillväxt, ökad kännedom och ökade marknadsandelar.

 • Magnus Billing | VD, NASDAQ OMX, Stockholm

  Magnus Billing | VD, NASDAQ OMX, Stockholm

  OM Magnus

  Magnus Billing är Senior Vice President för NASDAQ OMX Nordic och ansvarar för samordning av nordiska företag och börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Riga, Tallinn, Vilnius och Jerevan. Han har en examen i juridik från Stockholms universitet. Magnus sitter i styrelsen för Federation of European Securities, FESE, är medlem i NASDAQ OMX bolagskommitté och är styrelseordförande för NASDAQ OMX Nordic Foundation.

 • Bård Bjølgerud | VD, PANGEA PROPERTY PARTNERS

  Bård Bjølgerud | VD, PANGEA PROPERTY PARTNERS

  OM Bård

  Bård Bjølgerud är utbildad civilekonom på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Med tillval i psykologi från universitetet i Bergen och tillval i matematik/Statistik på Universitetet i Oslo. Bård arbetar i dag som CEO och Partner i Pangea Property Partners. Från 2004-2009 jobbade Bård på SEB Enskilda som bl.a. vice president. Bård har omfattande kunskap om den nordiska fastighets- och kapitalmarknaden och har varit initiativtagare till flera större börsnoteringar och nordiska fastighetsetableringar som Oslo Areal, Norgani Hotels, Norwegian Property, Wilhelm AB, Fornebu Utvikling och Tribona.

 • Carola Lemne | VD, Svenskt Näringsliv

  Carola Lemne | VD, Svenskt Näringsliv

  OM Carola

  Carola Lemne är sedan maj 2014 VD på Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv har idag 49 medlemsorganisationer, som tillsammans företräder runt 60 000 företag runt om i hela landet, med sammanlagt ca 1,5 miljon anställda. Hon har en bakgrund från både offentlig och privat verksamhet, med 14 år i den globala läkemedelsindustrin. Hon har vart vd för landstingsägda Danderyds Sjukhus AB och senast arbetade hon som koncernchef för Praktikertjänst AB, det största privata vårdbolaget i Sverige. Carola Lemne är styrelseledamot i Getinge AB och ordförande i styrelsen för Uppsala Universitet.

 • Kjell A. Nordström | Ekonom, trendanalytiker och författare

  Kjell A. Nordström | Ekonom, trendanalytiker och författare

  OM Kjell

  Kjell A Nordström är svensk ekonom, föreläsare och författare och har tidigare arbetat som forskare och lärare vid Institute of International Business vid Handelshögskolan i Stockholm. Kjell är också känd för att vara en av de ledande forskarna på multinationella företag och den globala marknaden. Han har fungerat som rådgivare och konsult till flera multinationella företag. År 1999 skrev Kjell succéboken "Funky Business -Talang får kapitalet att dansa" (skriven tillsammans med Jonas Ridderstråle). Boken nådde stora internationella framgångar, har översatts till 39 språk och sålts i drygt 1 miljon exemplar. Därefter publicerades böckerna ”Karaoke Capitalism -Management for Mankind” (2003 ) och ”Funky Business Forever” (2007) också dessa skrivna ihop med Jonas Ridderstråle.Genom att blanda sin omfattande akademisk kunskap och karismatiska personlighet är Kjell känd för att skapa dynamiska föreläsningar, vilket har gjort honom till en av Europas mest efterfrågade föreläsare. Hans senaste föreläsning "Urban Express" med samma titel som hans senaste bok (lanserades i september 2014 och skriven ihop med Per Schlingmann) handlar om vad man gör när traditionell kunskap inte längre räcker till. Att "Vild kunskap" krävs för att nå framgång. Kjell beskriver hur kunskap, globalisering och vår tids verkliga blockbuster – Staden – påverkar villkoren för människor, företag och hur världen kan styras. Kjell erbjuder verktyg och presenterar 15 urbana lagar för att navigera i den oförutsägbara framtid som växer fram. År 2014 blev Kjell utsedd till en av världens mest inflytelserika management Gurus, han är rankad som nummer 15 av 30 Gurus.

 • Michael Wolf | VD, Swedbank

  Michael Wolf | VD, Swedbank

  OM Michael

  Michael Wolf arbetar som vd och koncernchef på Swedbank. Han är utbildad Civilekonom. Wolf har bl.a. arbetat som vd på Intrum Justitia, Vice vd på Skandia med ansvar för Europa och Latinamerika, med ansvar för 16 länder och även som finansdirektör på Skandia och som vd för Skandia, Tyskland. Han har styrelseuppdrag som, Stockholms Handelskammare, Vice ordförande. Svenska Bankföreningen, Ledamot och Stockholms Handelskammare, Fullmäktige Ledamot

 • Karl Wistrand | VD, Swedavia Real Estate

  Karl Wistrand | VD, Swedavia Real Estate

  OM Karl

  Karl Wistrand är sedan juli 2012 Vice VD på Swedavia och sedan januari 2013 VD på Swedavia Real Estate AB. Han har en examen från Företags- och förvaltningsjuridisk linje, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har tidigare arbetat som CEO på Coop Sverige AB och som Vice VD och CFO på ICA AB. Karl är Styrelseledamot i Cityflygplatsen i Göteborg AB, Swedavia Real Estate AB och Airport City i Stockholm AB.

 • Mats Hederos | VD, AMF Fastigheter

  Mats Hederos | VD, AMF Fastigheter

  OM Mats

  Mats Hederos arbetar som vd på AMF Fastigheter, han är anställd sedan 2006. Hederos är utbildad Civilingenjör på KTH. Hederos har tidigare bl.a. arbetat som Transaktionsansvarig AP Fastigheter, Rådgivare börsnoterade fastighetsbolag Enskilda Securities Corporate Finance.

 • Ingalill Berglund | VD, Atrium Ljungberg

  Ingalill Berglund | VD, Atrium Ljungberg

  OM Ingalill

  Ingalill Berglund har arbetat som vd på Atrium Ljungberg sedan april 2011. Hon har arbetat inom fastighetsbranschen i närmare tjugo år och har bl.a. varit CFO i Atrium Ljungberg. Dessförinnan arbetade hon bland annat på Stadshypotek Fastigheter och Skolfastigheter i Stockholm, Sisab.

 • Ingemar Rindstig | Chef för EY Real Estate Nordic, Ernst & Young

  Ingemar Rindstig | Chef för EY Real Estate Nordic, Ernst & Young

  OM Ingemar

  Ingemar Rindstig, Ernst & Young AB, Chef för EY Real Estate Nordic. Rindstig arbetar Auktoriserad revisor. Han är en av Sveriges mest framstående revisorer på bygg- och fastighetsområdet.Rindstig har aktuella uppdrag bl.a. Atrium Ljungberg, Corem, D. Carnegie, ALM Equity, Vasakronan, Specialfastigheter, Vasallen, Familjebostäder, och Einar Mattsson

 • Carl-Magnus Uggla | Specialist partner/Chef för skatteavdelningen, Hannes Snellman Attorneys Ltd i Sverige

  Carl-Magnus Uggla | Specialist partner/Chef för skatteavdelningen, Hannes Snellman Attorneys Ltd i Sverige

  OM Carl-Magnus

  Carl-Magnus Uggla är specialist partner, och ansvarig för skatteavdelningen, på Hannes Snellman Attorneys Ltd i Sverige. Han har under mer än 14 år varit verksam som skattejurist med ett tydligt fokus på bygg- och fastighetssektorn. I International Tax Review (2013) omnämns han som "one of Sweden’s leading real estate experts."

 • Lennart Sten | styrelseproffs, fd President GE, Capital Real Estate Europe

  Lennart Sten | styrelseproffs, fd President GE, Capital Real Estate Europe

  OM Lennart

  Lennart Sten har tidigare bl.a. arbetat 16 år inom GE Capital och innan han 2011 utsågs till chef för GE Capital Real Estate Europa var han (från 2005) ansvarig för GE Capital Real Estates verksamhet i Norden. Han har styrelseuppdrag i bl.a. CLS Holdings och han sitter i styrelsen för Victoria Park och Inter Ikea.

 • Johan Skoglund | VD och koncernchef, JM

  Johan Skoglund | VD och koncernchef, JM

  OM Johan

  Johan Skoglund är sedan 2002 VD och koncernchef på JM AB (publ). Han är utbildad civilingenjör från KTH. Skoglund har haft olika ledande befattningar inom JM där han började arbeta som platsingenjör 1986. Johan är styrelseledamot i JM AB, Mentor Sverige, Castellum AB och InfraNord AB.

 • Stefan Attefall | Tidigare civil- och bostadsminister

  Stefan Attefall | Tidigare civil- och bostadsminister

  OM Stefan

  Stefan Attefall var civil- och bostadsminister, KD, mellan 2010-2014 och dessförinnan riksdagsledamot i många år med uppdrag som gruppledare och ordförande i riksdagens finansutskott. Attefall har fil kand med inriktning på statskunskap och nationalekonomi. Under sin tid som bostadsminister la Attefall stort fokus på regelförenklingar för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande.

 • Reinhold Lennebo | VD, Fastighetsägarna

  Reinhold Lennebo | VD, Fastighetsägarna

  OM Reinhold

  Reinhold Lennebo är VD Fastighetsägarna Sverige. Lennebo är sedan 6 år VD i branschorganisationen för fastighetsägare. Han har tidigare varit VD i LRF och dessförinnan i olika medieföretag. Reinhold sitter i Boverkets Insynsråd och är vice ordförande i den europeiska fastighetsägarorganisationen EPF.

NYHETER

NYHETER

 • Håkan Bryngelson moderator på Fastighetsdagarna

  Estate Media er mycket glad at kunna offentliggöra, att vi har fått möjlighet att Håkan Bryngelson ställer upp som moderator på Fastighetsdagarna 2015.

  Håkan Bryngelson har ovanligt stor kunskap och erfarenhet inom fastighetsbranchen  och kommer att stärka Fastighetsdagarnas många paneldebatter og spannende föredrag.

  Håkan Bryngelson er i dag styrelsesproffs. Han var tidigare vD för Vasakronan i årene 1996-2008.

 • Bra nyhet: Byggmarknad på uppåtgående

  Bygginvesteringarna stiger successivt i Sverige. Uppgången drivs främst av att bostadsbyggandet ökar. Nästa år väntas en bred uppgång inom byggindustrin när även det privata lokal- och anläggningsbyggandet varvar upp. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

  Den ekonomiska tillväxten i världen har varit svag både under 2012 och 2013, men utvecklingen går trots allt åt rätt håll. I Sverige är det hushållens konsumtion som driver tillväxten under nästa år. Bostadsbyggandet vände upp redan i våras och delsektorn dämpar nedgången för byggindustrin i år. Den allmänna konjunkturförbättringen bidrar till att de privata lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal 2014.

  Fastighetsdagarna samlar topparna i branschen och under arrangemanget sätter vi fokus på de viktigaste utmaningarna och de största möjligheterna för alla aktörer i den kommersiella fastighetsbranschen. Blant temaerne är exact Bostadsmarknaden och Strukturutveckling.

 • Ett toppnivåmöte för vår omvärld och branschens framtid

  Fastighetsdagarna i Stockholm är en tvådagars-konferens med fokus på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna i den kommersiella fastighetsbranschen. Här får du en unik möjlighet att kombinera kunskaps- och nätverksbyggande i fantastisk miljö. Estate Media tillsammans med Fastighetsägarna Sverige genomför nu för tredje året Fastighetsdagarna i Stockholm. Väl mött i Januari!

Gå till nyhetsarkivet